Vijest: !!!! VAŽNO !!!! Udruga je promjenila žiro račun !!!
(Kategorija: news)
Poslao marek
u nedjelju, 02.02.2020 @ 21:51:35

Sa 01.02.2020. udruga je promjenila svoj žiro račun!

Zbog smanjenja troškova koje smo imali kod PBZ banke, išli smo smanjiti troškove te promjenili banku.

S toga bi zamolio sve naše stare i nove članove da dalje uplačuju na sljedeći račun udruge:Naziv: Udruga mmw
Adresa: Miklavec 139, Miklavec
40315 Mursko Središće
IBAN: HR6024020061100961752
SWIFT/BIC BANKE: ESBCHR22
Ova je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://www.mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.83 )